ความเข้าใจเกี่ยวกับท่อพลาสติกงานก่อสร้างนานาชนิด

ท่อพลาสติกดังเช่นท่อ peมีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่องานก่อสร้างมีให้เลือกอยู่สารพันรูปแบบ

โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)

ท่อพลาสติกพีวีซีนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความสมดุลระหว่างความแข็งแรงของการใช้และงบประมาณการเงิน ท่อพีวีซีดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจำนวนหนึ่งแบบมีความดันและไม่มีความดันในการประยุกต์ใช้งานใต้ดินและบนดิน

คลอริเน็ตโพลีไวนิลคลอไรด์ (ซีพีวีซี)

ซีพีวีซีอยู่ในพลาสติกตระกูลไวนิลที่ได้ดัดแปลงจากพีวีซีโดยเติมคลอรีนชนิดพิเศษบางอย่างในโมเลกุลเพื่อเสริมความต้านทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูงยิ่งยวด

โพลีเอธิลีน (พีอี)

โพลีเอธิลีน (พีอี) เป็นพลาสติกประเภทหนึ่งปกติแล้วประยุกต์ใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูงและนำมาต่อเป็นแบบท่อขดและท่อตรง โดยเป็นส่วนที่ได้มาจากเอธิลีนบริสุทธิ์ ด้วยการปราศจากคลอรีนจึงทำให้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกไวนิล

ครอสลิงค์โพลีเอธิลีน (พีอีเอ็กซ์)

พีอีเอ็กซ์มาเป็นท่อpeดัดแปลงประเภทหนึ่งที่มีการเสริมความแข็งแรงของพันธะโมเลกุลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพเช่นความต้านทานต่อสารเคมี ความร้อนและการแตกร้าว

โพลีโพรพิลีน (พีพี)

พีพี นำมาใช้ทั่วไปสำหรับพลาสติกธรรมดา แต่มีแนวโน้มมากขึ้นต่อการใช้งานท่อชนิดพิเศษ ที่ค่อนข้างคล้ายกันกับ พีอี ก็มีความต้านทานที่ดียิ่งกว่าต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในห้องปฏิบัติการ